Цей сайт для належної роботи потребує браузера з підтримкою технології JavaScript.
Можливо, що Ваш браузер не підтримує цю технологію.

Audytor SET 7.3

Нові можливості!

НОВА КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ

 

 

   
ЗАВАНТАЖТЕ БЕЗКОШТОВНЕ ОНОВЛЕННЯ   ЗАМОВИТИ ПРОГРАМУ   ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО РОЛИК

 

 

 

Основні зміни:

В останній версії програми Auditor SET представлені нові функції та ряд удосконалень, які прискорюють процес проектування системи:

 • Нова концепція роботи з програмою SET.
 • Новий модуль Швидкі розрахунки  FC (Fast Calculation), що дозволяє швидко виконувати приблизні розрахунки теплового навантаження приміщень і попередні розрахунки системи.
 • Удосконалення процесу проектування площинних систем.
 • Змінено зовнішній вигляд відомості матеріалів.
 • Змінено модуль перегляду даних каталогів та вибору пристроїв з каталогів.
 • Удосконалення, пов'язані з малюванням трубопроводів.
 • Удосконалення графіки.

ЯК ОНОВИТИ ПРОГРАМУ ДО ВЕРСІЇ 7.3

 

 

 

Нова концепція роботи з програмою SET

Новий модуль швидкого розрахунку (FC) у програмі Audytor SET дає можливість спрощеного проектування системи. Також він дозволяє прискорити створення професійних проектів.

У режимі професійного проектування елементи спрощеного проектування можуть використовуватись для вдосконалення процесу проектування (швидка оцінка тепловтрат за відсутності результатів програми OZC, вибір концепції опалення приміщень тощо).

Як спрощений проект, так і детальний професійний проект зберігаються в одному файлі, що полегшує подальшу роботу з проектом.

 

Дві моделі роботи з програмою SET

Перша модель – швидкі розрахунки

 

Ця модель передбачає попереднє малювання ескізу системи на плані поверху. На цьому етапі ви можете одразу розраховувати схему системи, що була накреслена.

Програма намагається розрахувати намальовану схему, не звертаючи уваги на повноту даних та їх повну коректність.

На цьому етапі можна вже намалювати колектори, опалювальні прилади та траси підключення опалювальних приладів до колекторів. Це дозволяє швидко розробити концепцію системи та провести її попередні розрахунки.

 

Друга модель – професійні, повні розрахунки

 

На основі даних з першої моделі, після введення всіх даних, ви можете виконати повний професійний розрахунок усієї системи, з урахуванням детальної діагностики даних.

 

Переваги цього рішення:

 • Можливість поетапної роботи та оцінки рішень, які були прийняті на кожному етапі, а також створення відомості матеріалів.
 • Можливість командної роботи від концепції будівництва до робочого проекту.
 • Можливість швидкої зміни концепції на етапі узгодження проекту.
 • У разі більш складних проектів робота може складатися з трьох етапів.

 

Етап 1. Розробка концепції

 

Більш досвідчений проектувальник може розробити перший етап, на якому він запропонує відповідні рішення і, до певної міри, діагностує, де можуть виникнути проблеми. Він також може попередньо оцінити витрати.

 

Етап 2. Деталізація проекту

 

Другий етап розробляють проектувальники, які креслять системи, і не обов'язково мають великий досвід проектування. Другий етап може бути використаний для підготовки проекту будівництва та, до певної міри, міжгалузевого узгодження.

 

Етап 3. Розробка остаточного технічного проекту

 

Третій етап - об'єднання попередніх ескізів в один професійний проект зі стояками, всіма регуляторними елементами і повною схемою системи.

Цей етап виконує досвідчений проектувальник, який зможе оцінити кінцевий результат і ввести необхідні корективи.

Модуль Швидких розрахунків може надавати ефективну допомогу в проектуванні на кожному етапі.

Крім того, ви завжди можете використовувати 3D-модель, аксонометрію та відомість матеріалів.

Креслення з кожного етапу можна роздрукувати, експортувати у файл DWG, а також перенести до Revit.

 

Швидкі розрахунки теплового навантаження приміщень

У версії 7.3 додана функція, яка дозволяє спрощено оцінити теплове навантаження приміщень за кількома основними параметрами.

Щоб скористатися цією функцією, у Загальних даних на вкладці Основні дані виберіть опцію Швидкі розрахунки.

 

 
 

Потім у вкладці Швидкі розрахунки задаємо Характеристики будівлі та Параметри приміщень за замовчуванням.

 
 

 

Малюючи приміщення на планах поверхів, можемо швидко оцінити теплову потужність, яка необхідна для обігріву приміщення.

 

 

Програма також виконує орієнтовний Підбір опалювальних приладів.

 

 

Завдяки цій функції проектувальник може підібрати відповідний спосіб опалення приміщення і визначити, який тип опалювальних приладів слід використовувати в приміщенні.

Площинну схему, що запропонована програмою, можна вставити в креслення плану поверху.

 

Швидкий розрахунок системи

 

Функція швидкого розрахунку системи дозволяє малювати частини схеми та виконувати поточні розрахунки. Програма намагається розрахувати схему згідно намальованому ескізу, не звертаючи уваги на повноту даних та їх повну коректність. Наприклад, можна намалювати тільки конвекційні опалювальні прилади і контури підлогового опалення без з'єднувальних трубопроводів.

 

 

Після цього можна виконати Швидкі розрахунки.

 

 

Незважаючи на те, що опалювальні прилади не підключені до мережі трубопроводів, програма приблизно (без урахування реальних значень температури подачі) підбере їх розмір.

 

 

Це дозволяє оцінити теплову продуктивність прийнятого рішення без необхідності креслити всю схему системи.

Функція Швидкі розрахунки намагається вибрати елементи системи, навіть якщо вони неправильно підключені до мережі трубопроводів та джерел. Якщо Загальні дані проекту вірні, програма намагається створити віртуальні джерела тепла для намальованих фрагментів системи опалення.

Швидкі розрахунки виконуються для всіх систем (CO, CC і H2O).

 

На кресленні нижче деякі труби центрального опалення не підключені до приймачів тепла, а опалювальний прилад у нижній частині креслення має неправильні дані.

 

 

Виконуючи швидкі розрахунки, програма там, де це було доречно, створювала віртуальні джерела тепла і вибирала труби та приймачі тепла.

Не підключені до приймачів тепла труби і опалювальний прилад з некоректними даними програма не підібрала.

 

Удосконалення процесу проектування площинних систем опалення

 

Функція Швидкі розрахунки особливо корисна в процесі проектування площинних систем.

Починаємо проектування з підготовки будівельної основи разом із зонами приміщень. Щоб розрахувати потребу в тепловій потужності, можете використати функцію Швидкого розрахунку теплового навантаження приміщення, яку було розглянуто раніше.

 

 

Потім за допомогою кнопок у вкладці Контури теплої підлоги вставляємо опалювальні контури в приміщеннях.

 

 

 

Для такого креслення вже можна виконати Швидкі розрахунки, щоб визначити умови роботи окремих опалювальних контурів. Однак кращим рішенням на початковому етапі проектування є виконання Швидких розрахунків теплої підлоги.

 

 

Перед тим, як запустити цю команду, потрібно вибрати контури теплої підлоги, для яких ви хочете виконати розрахунки.

 

 

У рамках цих розрахунків можна визначити оптимальну температуру подачі та перевірити, чи потрібно розділяти деякі опалювальні контури на кілька контурів. Таблиця Швидкого розрахунку теплої підлоги дозволяє відстежувати багато параметрів. Температуру подачі, яка була визначена програмою, слід ввести в дані колектору при використанні колекторів зі змішувальними системами, або в дані джерела тепла в Загальних даних.

 

Якщо в колонці Ncir програма повідомляє, що кількість контурів повинна бути більшою, ви можете натиснути кнопку праворуч комірки, щоб розділити опалювальний контур на кілька контурівs.

 

 

 

На наступному кроці ми вставляємо колектор (а точніше пару колекторів), призначений для опалювальних контурів, і вибираємо цей колектор та опалювальні контури, які потрібно до нього підключити.

 

 

За допомогою команди Автоматично з’єднати вибрані контури теплої підлоги з колекторами створюємо спрощені траси трубопроводів.

 

 

 

Після створення трас трубопроводів, що з'єднують контури теплої підлоги з колекторами, можна знову виконати швидкі розрахунки . Під час розрахунків програма перетворить трасу трубопроводів у віртуальні трубопровід подачі та зворотній трубопровід.

 

 

Через те, що віртуальні пари трубопроводів виглядають не дуже реалістичними, ми можемо не захотіти їх показувати на кресленні. Для цього в нижньому правому куті вікна Креслення з результатами розрахунку вимкніть опцію Показати віртуальні з’єднання.

 

 

Якщо результати первинних розрахунків правильні, і нам не потрібно змінювати кількість контурів теплої підлоги або їх розташування, можна починати надавати трасам підключення реалістичні форми.

 

Траса підключення – це крива, в якій можна послідовно додавати вершини. Для цього наведіть курсор миші на криву, натисніть праву кнопку миші, а потім у меню, що з’явиться, виберіть Додати вершину. Крім того, можна використовувати клавішу Ins.

 

 

Так само діємо, щоб видалити вершину кривої, не забувши спочатку вибрати криву.

 

 

Ми також можемо вручну накреслити траси трубопроводів, що з’єднують опалювальні прилади з колекторами, вибравши команду Траса трубопроводів - опалення.

 

 

Увага!!!

 

Траси трубопроводів підключаються лише до опалювальних приладів (конвекційних і контурів теплої підлоги) і колекторів. Вони не підключаються до інших трубопроводів чи інших пристроїв.

 

 

Траси трубопроводів можна перетворити на пари трубопроводів. Для цього, коли курсор миші знаходиться над колектором, натисніть праву кнопку миші та виберіть команду Перетворити траси на пари трубопроводів.

 

 

Може статися, що деякі трубопроводи під'єднання будуть проходити через зони контурів теплої підлоги.

 

 

У такому випадку, щоб це виправити, потрібно вибрати ці опалювальні контури та обрати команду Автоматично обрізати поля теплої відлоги вибраних опалювальних контурів.

 

 

 

Можна додатково додати зону підключення до площинних теплоприймачів.

 

Для цього вставляємо контур теплої підлоги в місце розташування зони і в таблиці його властивостей в колонці Схема вибираємо опцію Зона підключення до площинних теплоприймачів.

 

 

 

Таблиця під малюнком дозволяє вибрати умовне позначення конструкції, тип покриття та середню відстань між трубами.

 

 

Увага!!!

 

Прийнята середня відстань має значний вплив на питому теплову потужність, що отримується від підключень. Довжина трубопроводів підключення визначається кресленням і не залежить від прийнятої середньої відстані між трубами. Питома теплова потужність, яка отримується з одного метра підключення, збільшується зі збільшенням відстані між трубами. На практиці це означає, що при однаковій довжині підключень зони з більшою відстанню між трубами мають більшу теплову потужність. З цієї причини програма за замовчуванням використовує малу відстань (0,1 м), щоб не переоцінювати потужність, яка отримується від підключень.

 

У вікні швидкого розрахунку для підлогових контурів додано вкладку з результатами розрахунків для функції охолодження. Підлогові контури підбирають для режиму опалення. У випадку функції охолодження програма розраховує параметри підлогового контуру при подачі до нього холодоагенту. Ви можете, наприклад, визначити, яка буде холодопродуктивність  пристрою, що був розрахований для умов опалення

 

 

До таблиці-етикетки колектору додано нові позиції. В останній версії програми вона має такий вигляд:

 

 

Новий вигляд відомості матеріалів

У програмі змінено графічне оформлення відомості матеріалів, що робить його більш читабельним.

Також додано вкладку Роздруківки відомості матеріалів.

 

 

Крім того, генерується зведена відомість для всіх пристроїв у проекті. У цьому списку можна вказати фільтри, які дозволяють відображати лише елементи, які є важливими з точки зору користувача.

 

 

Змінено модуль перегляду даних каталогу та вибору пристроїв з каталогів

 

В Даних каталогу введено сучасне графічне оформлення, що дозволяє зручніше його переглядати. Додана можливість швидкого пошуку та фільтрування даних.

 

 

Удосконалення, що пов'язані з малюванням трубопроводів

 

Додано режим малювання трубопроводів як кривих.

Увага!!!

 

Криві підключаються лише до опалювальних приладів (конвекційних і контурів теплої підлоги) та колекторів. Вони не підключаються до інших трубопроводів чи інших пристроїв.

 

 

Опція Вирівняти до стін полегшує малювання трубопроводів на заданій відстані від стін.

 

 

Функціональна кнопка Показати помилки як знаки оклику, яка розташована в нижньому правому куті вікна Малюнки з даними, увімкне відображення знаків оклику на кінцях непід’єднаних трубопроводів.

 

 

Удосконалення графіки

 

Введено новий модуль, який підтримує формати DXF і DWG. Завантаження великих креслень відбувається тепер у кілька разів швидше.

 

 

Для дуже великих малюнків, які уповільнюють роботу програми, ви можете скористатися функцією Спростити малюнок. Однак зверніть увагу, що в багатьох випадках це призведе до втрати якості малюнку.

 

 

До Властивостей малюваня додано можливість масштабувати тексти на малюнках.

 

 

 

Масштаб текстів 70%

 

Масштаб текстів 200%

 

Також є можливість вимкнути штрихування на кресленнях DXF і DWG. Вимкнення штрихування пришвидшує роботу програми у випадку великих малюнків.

 

ЗАМОВИТИ ПРОГРАМУ