Audytor H2O

Audytor H2O 7.1 – є одним із трьох модулів, що входять до складу програми Audytor SET. Це програма для проектування систем холодного та гарячого водопостачання та циркуляції. Програма виконує розрахунки згідно «СП 30.13330.2016 Внутрішній водопровід та каналізація будівель. Актуалізована редакція СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой)»

.Програму можна запустити у режимі пробної версії.

 

Audytor H2O випускається у версіях Basic и Pro.

Відмінність версії Pro від Basic полягає у можливості імпорту моделі будівлі із програми Autodesk® Revit® в програму Audytor OZC 6.9 Pro та експорту запроектованих систем із програми Audytor SET Pro в програму Autodesk® Revit®. Файли, створені у версіях Basic, відкриватимуться у версіях Pro.

 

 

Що нового у версії 7.3?

 

Новая концепция работы с программой SET

Новый модуль быстрого расчета (FC, Fast Calculations) в программе Audytor SET позволяет проектировать систему в упрощенном виде, а также способствует созданию профессиональных проектов.

В режиме профессионального проектирования элементы упрощенного проекта могут быть использованы для ускорения и облегчения процесса проектирования (быстрое определение потерь тепла при отсутствии результатов из программы OZC, выбор концкпции отопления помещений и т.д.).

Как упрощенный, так и детальный профессиональный проекты, сохраняются в одном и тем же файле, что облегчает дальнейшую работу с проектом.

ПОДРОБНЕЕ

Быстрый расчет тепловой нагрузки помещений

В версии 7.3 добавлена ​​функция, позволяющая в упрощенном виде оценить тепловую нагрузку помещений по нескольким основным параметрам.

Благодаря этой функции проектировщик может выбрать подходящий способ обогрева помещения и узнать, какие отопительные приборы следует использовать в помещении.

Предложенную программой поверхностную систему можно вставить на рисунок плана помещения.

Быстрый подбор элементов без необходимости рисования полной системы

Во время выполнения быстрого расчета программа подбирает мощность радиаторов и диаметры трубопроводов, даже если мы не вводили источник тепла. Из общих данных программа наследует параметры отдельно для системы с отопительными приборами, отдельно для теплого пола и она размещает виртуальный источник на итоговом рисунке.

 

 

Автоматическое генерирование упрощенных путей подключений

После выделения коллектора и отдельных потребителей, программа автоматически генерирует упрощенные подключения.

 

Як це працює...

 

Імпорт будівельних підоснов у форматі PDF

Програма Audytor дозволяє імпортувати малюнки із файлів, які збережені у багатьох популярних форматах. Для технічних малюнків найпоширенішими є формати DWG та DXF. Проте, на практиці, переважна більшість технічної документації зберігається у PDF-файлах, не дивлячись на те, що це загальний формат, а не формат для технічних малюнків. Тому оновлена версія програми Audytor SET підтримує імпорт будівельних підоснов із файлів у форматі PDF.

Нове графічне оформлення програми

Змінено графічне оформлення програми, що стосується як стилю, так і розташування вікон. Усе це значно покращило їх читабельність.

Поділ і з'єднання контурів теплої підлоги, приміщень і багатокутників

Інструменти, що дозволяють швидко ділити і з'єднувати багатокутники, які визначають контури теплої підлоги.

Один  контур теплої підлоги може бути розділений на два або три рівних контури – як горизонтально, так і вертикально. Користувач може також вказати лінію, що розділяє, використовуючи ламану. Додано також можливість з'єднання кількох контурів теплої підлоги в один.

 

Ці функції особливо придатні у разі проектування теплої підлоги, але вони можуть бути придатними також при розподіленні та поєднанні інших багатокутників (напр., зон приміщень).

Розширення набору схем змішувальних груп

Розширення набору змішувальних груп за допомогою включення можливості локального підмішування у колекторі.

Малюнок у малюнку

Можливість вставити у малюнок фрагмент іншого малюнка. Це допомагає створювати більш розгорнуту технічну документацію.

Вставка фрагмента малюнку DWG

Можливість використання одного файлу DWG, який містить архітектурні плани декількох поверхів.

 

Користувач може вказати, які фрагменти файлу DWG повинні використовуватися на певних поверхах, а потім можна точно визначити їхнє розташування, застосувавши інструменти для точного переміщення.

Заливка стін

Відображення стіни з заливкою. Для зовнішніх стін – сіра заливка, для внутрішніх – жовта. Це робить малюнки більш читабельними.

Виділення кольором

Під час виділення об'єктів з використанням прямокутної області виділення ця область має синю заливку, що покращує її читабельність.

Виділені об'єкти з усіма деталями відображаються зеленим кольором.

Селективне виділення

Функція селективного виділення дозволяє вказувати, які елементи малюнків мають бути виділені (напр., приміщення, трубопроводи, арматура тощо)

Ця функція придатна, напр., у випадку, якщо користувач хоче розмножити на наступний поверх вибрані елементи із зазначеної області.

Обмеження діапазону виділених об'єктів у таблицях

Опції Залишити виділені рядки та Залишити невиділені рядки дозволяють легко обмежити діапазон виділених об'єктів. Після виділення ряду елементів у вікні з малюнком можна видалити виділені позиції з таблиці або залишити саме ці позиції.

Прецизійне переміщення об'єктів

Функція дозволяє точно переміщати об'єкти. Користувач визначає вектор переміщення, тобто визначає початкову та кінцеву точки.

 

Ця функція у поєднанні з інструментом Лупа дозволяє дуже точно переміщати об'єкти. Це дуже зручно, особливо у випадку, коли потрібно сумістити архітектурні об'єкти на різних поверхах. Достатньо включити відображення попереднього поверху і на архітектурних планах двох поверхів вказати точки, що відповідають одна одній.

Удосконалене відображення критичного циркуляційного кільця

При увімкненому представленні критичної циркуляції решта елементів малюнків відображаються менш яскравими. Завдяки цьому легше знайти критичне циркуляційне кільце.

Малювання сусідніх поверхів

Розширення можливості відображення (малювання) попереднього поверху.

У новій версії програми можна відображати елементи попереднього або наступного поверху, або попереднього та наступного одночасно. Це полегшує підстроювання архітектурних планів, а також розміщення стояків.

Тимчасове вимкнення відображення виносок

Завдяки опції тимчасового відключення відображення виносок під час проектування покращується читабельність малюнків на екрані (особливо у випадках, коли виноски не є необхідними).

Підстроювання товщини стін

Ця опція дозволяє змінювати товщини стін під час їх малювання:

- CTRL + ліва квадратна дужка – зменшення товщини стіни,

- CTRL + права квадратна дужка – збільшення товщини стіни.

 

Ця опція може бути також реалізована за допомогою скролла миші та натиснутої клавіші CTRL. Ця функція дозволяє легко підігнати товщину стіни для потреб завантаженої будівельної підоснови (архітектурного плану).

Розширення можливостей експорту в Ексель

Можливість експорту у формат Microsoft Excel як окремих таблиць, так і усіх таблиць разом, одночасно виконуючи діагностику помилок. Це скорочує час, який необхідний для виконання експорту, особливо якщо необхідно зберегти декілька таблиць.

Імпорт та експорт малюнків у форматі DWG 2018

Програма має новітній модуль для спільної роботи з файлами DWG і DXF.

Нові функції цього модуля:

 • підвантаження малюнків DWG та DXF у новітній версії (до версії 2018 включно),
 • підтримка текстів у UNICODE забезпечує коректне відображення більшості символів,
 • експорт малюнків у форматах: DWG 2000, DWG 2004, DWG 2010, DXF 2000, DXF 2004, DXF 2007, PDF, SVG, CGM, HPHL, SWF,
 • оптимізація відображення складних малюнків завдяки функції спрощеного відображення,
 • більш реалістичний експорт малюнків у файли DXF та DWG,
 • збереження растрових малюнків у файли DXF та DWG.
 • більш зручне керування шарами малюнка

Імпорт будівельних підоснов із програми Autodesk Revit

Ця функція дозволяє у програмі Audytor CO створити схему планів, що відповідають поверхам із програми Autodesk® Revit®, на яких було створено приміщення. Перенесення даних із файлу, створеного у програмі Autodesk® Revit®, здійснюється за допомогою плагіна Audytor gbXML.

Докладніше

Експорт проекту системи у програму Autodesk Revit

 

Ця функція дозволяє експортувати проект системи у файл, який можна завантажити у програму Autodesk® Revit® за допомогою плагіна Audytor CO for Revit. Ця функція дає можливість експортувати систему як із даних, так і з результатів.

Експорт даних дозволяє зберегти неповний проект системи (ще не розрахований), напр., тільки схему стояків або схему розміщення опалювальних приладів. Експорт із результатів дозволяє зберегти проект системи (після розрахунків)  і використовувати у програмі Autodesk® Revit® технічні дані підібраних трубопроводів, а також інших пристроїв, напр., діаметри та налаштування клапанів, розміри опалювальних приладів, крок укладання трубопроводів у ТП. Крім того, можна використовувати такі параметри як швидкість теплоносія, тепловіддача опалювального приладу, перепад тиску.

Докладніше

  7.2 Pro 7.2 Basic 7.1 Pro 7.1 Basic 365 Pro 365 Basic 1.6
Новая концепция работы с программой SET
Быстрый расчет тепловой нагрузки помещений
Быстрый подбор элементов без необходимости рисования полной системы
Автоматическое генерирование упрощенных путей подключений
Імпорт будівельних підоснов у форматі PDF
Нове графічне оформлення програми
Поділ і з'єднання контурів теплої підлоги, приміщень і багатокутників
Розширення набору схем змішувальних груп
Малюнок у малюнку
Вставка фрагмента малюнку DWG
Заливка стін
Виділення кольором
Селективне виділення
Обмеження діапазону виділених об'єктів у таблицях
Прецизійне переміщення об'єктів
Удосконалене відображення критичного циркуляційного кільця
Малювання сусідніх поверхів
Тимчасове вимкнення відображення виносок
Підстроювання товщини стін
Розширення можливостей експорту в Ексель
Відображення трубопроводів з їх реальними діаметрами
Інтелектуальне розмноження фрагментів систем "униз"
Система гарячих клавіш, які можна редагувати
Функція одночасного впорядкування виносок на кількох поверхах
Імпорт та експорт малюнків у форматі DWG 2018
Імпорт будівельних підоснов із програми Autodesk Revit
Експорт проекту системи у програму Autodesk Revit
Можливість перевірки коректності розташування поверхів
Створення відомості арматури
Проектування на планах
Проектування на розгорнутій плоскій схемі
Завантаження будівельних підоснов з результатами розрахунку теплового навантаження із програми Audytor OZC
Завантаження відомості приміщень із результатами розрахунку теплового навантаження із програми Audytor OZC
Можливість створювати будівельні підоснови (стіни, вікна, двері)
Автоматичне створення плоских схем стояків на основі планів
Визначення розрахункової витрати води у трубопроводах
Підбір діаметрів трубопроводів у системі
Визначення гідравлічного опору окремих елементів системи
Визначення необхідного доступного тиску
Регулювання витрати води в циркуляції ГВП шляхом підбору регулюючих елементів (клапани з налаштуваннями, дросельні шайби, термостатичні клапани)
Розрахунок необхідної витрати води в циркуляції ГВП шляхом застосування термічного методу, що полягає у визначенні охолодження гарячої води в окремих ділянках
Підбір ізоляції трубопроводів
Підбір налаштування температури термостатичних клапанів з урахуванням охолодження теплоносія у трубопроводах циркуляції
Допоміжні лінії, що вказують характерні точки
Малювання трубопроводів попарно (ХВП - ГВП)
Малювання трубопроводів суцільною ламаною лінією
Автоматичне підключення опалювальних приладів до трубопроводів подачі і звороту
Склеювання та масштабування малюнка
Графічний редактор
Розмноження фрагментів малюнків у межах поверху та на наступні поверхи
Система успадкування даних за замовчуванням
Створення дзеркальних відображень фрагментів малюнків
Робота з використанням платформи Audytor SET
Система запасних копій файлів з даними
Велика база устаткування
Функція "Знайти та Замінити" у таблицях
Діагностика помилок
Тривимірна візуалізація системи
Розширена діагностика помилок
Автоматична аксонометрія системи
Функція упорядкування зон стояків на плоскій схемі

Нові функції програми 7.1

 • Автоматичний механізм створення аксонометричної схеми системи
 • Можливість відображення реальних діаметрів трубопроводів
 • Механізм інтелектуального розмноження фрагментів системи вбік та на сусідні поверхи
 • Функція одночасного схематичного розташування виносок на кількох поверхах (на малюнках планів та на аксонометричному малюнку), а також механізми розмноження виносок на сусідні поверхи.
 • Опція «гарячих клавіш», що дозволяє створити прості комбінації кнопок для виклику інструментів, що найчастіше використовуються для малювання елементів системи
 • Поліпшений механізм редагування властивостей шарів малюнка
 • Поліпшений механізм відображення інформації про циркуляційне кільце через споживача
 • Можливість імпорту будівельних підоснов із програми Autodesk® Revit® через gbXML-файл
 • Можливість експорту даних, що стосуються запроектованої системи, до програми Autodesk® Revit®.

Характеристика програми

 • Взаємозв'язок розгорнутої плоскої схеми та планів
 • Можливість проектування кількох систем в одному файлі
 • Необмежені можливості програми за розміром системи (аж до використання у проекті кількох тисяч приладів та точок водорозбору)
 • Детальна система загальних даних з функцією успадкування інформації про типи елементів системи та їх розміщення щодо позначок поверхів полегшує роботу з проектом та дозволяє автоматично створювати з плоского малюнка системи її тривимірну модель
 • Система діагностики помилок допомагає знаходити і коригувати помилки та колізії, що виникають
 • Швидке виконання розрахунків
 • Можливість виведення на друк або експорт малюнків з підсумками розрахунку файлів dxf або dwg
 • Розгорнута база даних трубопроводів, арматури, споживачів, приладів та джерел тепла

Введення даних

Дані програми можуть задаватися в графічній формі на планах і плоских розгорнутих схемах. Необхідна інформація про елементи, які намальовані, вводиться в таблиці, пов'язані з планом або плоскою схемою. Завдяки цьому рішенню можна швидко редагувати як окремі трубопроводи, опалювальні прилади, арматуру, так і виділені групи обладнання даного типу. З кожним елементом, який  введено, пов'язана система перевірки правильності даних, що задаються, а також довідкова система, що дозволяє отримати інформацію про задані величині або викликати потрібні дані з бази програми.

Для полегшення процесу введення даних програма забезпечена:

 • Можливістю одночасного редагування багатьох елементів системи.
 • Можливістю використання готових блоків.
 • Розумними функціями розмноження будь-яких фрагментів малюнка по горизонталі (поквартирні системи) та по вертикалі (традиційні вертикальні системи) разом із відповідною нумерацією приміщень та ділянок.
 • Можливістю визначення необмеженої кількості власних блоків, які складаються з будь-яких фрагментів рисунка.
 • Швидкий доступ до довідкової інформації за параметрами.
 • Системою кнопок, кожна із меню, яке розкривається, для прискорення доступу до елементів системи, які використовуються найчастіше.
 • Функцією динамічного зв'язку даних із малюнка з даними таблиці.
 • Механізмом, що допомагає у з'єднанні арматури, опалювальних приладів та інших елементів системи за допомогою трубопроводів.
 • Функцією автоматичного створення системи стояків, виходячи з плану.
 • Функцією редагування даних у табличних формах, що дає можливість індивідуально налаштувати параметри багатьох одночасно виділених елементів рисунка. Завдяки динамічному зв'язку рисунку з таблицею даних, поточно редагований у таблиці елемент виділяється на плоскій схемі.

Перевірка правильності введених даних

 • З кожним заданим елементом пов'язана система перевірки правильності даних, а також довідкова система, що дозволяє отримати інформацію про величину, що задається, або викликати відповідні дані з каталогу.
 • Програма видає повідомлення про гідравлічні неправильності у запроектованій системі.

Склеювання та масштабування малюнка

Програми OZC (від версії 6.0) і CO (від версії 4.0) та всі програми SET оснащені функцією створення графічної моделі будівлі. Ця функція дозволяє намалювати модель будівлі. Для полегшення малювання можна завантажити в програму файл із фоновим малюнком. Завантажений файл може надходити із зовнішньої програми для створення технічних креслень (наприклад, файл DWG) або зі сканованого креслення (наприклад, JPG). Відскановане креслення можна розділити на декілька файлів. Малюнки, що були відскановані в декілька файлів, як правило, недостатньо точно дотримуються масштабу. Їх також можна повернути один відносно одного на невеликий кут – декілька градусів.

Функція склеювання малюнків дозволяє швидко склеїти в один і масштабувати багато відсканованих малюнків різного розміру і повернених один відносно одного.

Графічний редактор

Для створення проекту необхідний малюнок із зазначеними зонами приміщень. Вони можуть бути створені вручну або завантажені разом із будівельними підосновами із програми OZC. Якщо у програмі OZC було створено тривимірну модель будівлі, то в програму СО/H2O/CC/SET будуть завантажені малюнки разом із результатами розрахунку. Якщо ж будівля задавалася тільки таблицею, вона буде завантажена як список приміщень з результатами розрахунку.

 

Найбільш комфортний режим роботи, що дозволяє цілком використовувати можливість взаємодії програм OZC та СО/H2O/CC/SET

 1. Завантаження будівельних підоснов із файлів, напр., DWG, DXF, WMF у програму OZC.
 2. Створення у програмі OZC моделі будівлі та виконання теплового розрахунку.
 3. Завантаження результатів розрахунку із програми OZC (значення теплового навантаження, а також планів поверхів) у програму СО.
 4. Створення системи опалення у програмі СО та виконання розрахунку.

Проектування системи може відбуватися тільки на схемі, лише на плані або частково на планах та частково на схемі. У разі малювання на планах програма СО автоматично створює просту плоску схему стояків, що з'єднує окремі плани.

Система успадкування даних за замовчуванням

Значна частина параметрів, що вводяться від початку визначення будівлі – це типові дані для всієї будівлі (т.зв. дані за замовчуванням). Ці дані використовуються системою успадкування даних. Вводячи загальні дані, користувач зможе для кожного типу обладнання визначити, наприклад, каталожний символ за замовчуванням. Цей символ автоматично надається кожному типу обладнання, що знаходиться на малюнку. Раніше визначений каталожний символ за замовчуванням можна будь-якої миті поміняти, навіть після вставки обладнання в малюнок. Зміна символу в загальних даних призведе до зміни символу всього обладнання даного типу, крім випадків, коли для даного елемента було встановлено символ без можливості його зміни.

Дані редагуються у таблиці, що дозволяє одночасно визначати параметри багатьох елементів малюнка. Зв'язок малюнка з таблицею призводить до того, що елемент, який редагується в таблиці, виділяється на схемі. Система успадкування даних дозволяє:

 • Значно заощадити час на етапі введення даних (немає необхідності багаторазово задавати ті самі дані),
 • Швидко змінювати дані у разі зміни основних положень проекту або створення варіантів проекта.

Робота з використанням платформи Audytor SET

Модуль, що входить до складу програмного забезпечення Audytor SET, служить для проектування систем холодопостачання і може спільно працювати з іншими модулями - СC і H2O. Модулі дозволяють виконувати проект усіх трьох систем в одному файлі, використовуючи загальне 2D- та 3D-графічне середовище.

Система запасних копій файлів з даними

Програма має механізм автозбереження запасних копій проекту (навіть 8 файлів).

Запасні копії файлів з даними створюються при кожному збереженні даних, причому нові файли перезберігаються таким чином, щоб від кожного етапу роботи над проектом зберігалася одна копія файлу.

Ця функція дозволяє відновити файл, навіть якщо останні версії файлу були перезбережені або пошкоджені.

Велика база устаткування

База даних каталогу програми містить інформацію про труби, фітинги та радіатори. Ця база даних постійно розвивається.
В одному проекті можна одночасно використовувати фітинги, труби та радіатори різних фірм.

Функції, що допомагають у малюванні

 • Курсор миші набуває вигляду невеликої картинки, що відповідає актуально використовуваній функції.
 • Допоміжні лінії, що відображаються, підказують автоматичні підключення до характерних точок (напр., точки підключення опалювальних приладів).
 • Паралельне малювання подавальних та зворотних трубопроводів із заздалегідь визначеним кроком, який при необхідності пристосовується до обладнання, що підключається (напр., до відстані точок під'єднання опалювальних приладів).
 • Малювання трубопроводів суцільною ламаною лінією зменшує кількість необхідних натискань на мишу.
 • Автоматична вставка радіаторів опалення біля вікон.
 • Автоматичне під'єднання опалювальних приладів з нижнім підключенням до трубопроводів, що подають, і зворотним.
 • Можливість розмноження будь-яких фрагментів малюнка у межах одного поверху чи на наступні поверхи.
 • Можливість використання дзеркальних відображень малюнків.
 • Можливість використання готових блоків. Бібліотека типових фрагментів малюнка (блоків), що міститься в програмі, в т.ч. поверхостояків, елементів поквартирних та розподільчих систем, дозволяє швидко створювати розгорнуті плоскі схеми.
 • Можливість створення необмеженої кількості власних блоків, що складаються з будь-яких фрагментів малюнка. Створені раніше блоки можна використовувати в різних проектах.

 

Тривимірна візуалізація системи

Програма оснащена новим модулем тривимірної візуалізації системи. Цей модуль схожий на подібний модуль тривимірної візуалізації будівлі, який реалізовано в програмі Audytor OZC 6.1. Завдяки цьому модулю дуже швидко можна перевірити коректність запроектованої системи, а також швидко пересуватися в проекті. 3D-модуль надає можливість переміщення елементів системи по вертикалі.

Автоматична аксонометрія системи

Програма має вбудований автоматичний механізм створення аксонометричної схеми системи, що дозволяє створити повну проектну документацію.

Функція виведення аксонометричної схеми системи на друк та експорт у формат DWG дозволяє створювати повну проектну документацію.

Можливість відображення схеми усієї системи дає можливість більш точно орієнтуватися у проекті. Детальна аксонометрична схема системи також дозволяє одночасно виділяти та редагувати дані елементів системи на різних поверхах, що значно прискорює процес модифікації та регулювання системи.

Функція упорядкування зон стояків на плоскій схемі

На малюнку плоскої схеми, що  створюється автоматично, додано кнопку «Упорядкувати». Натискання цієї кнопки викликає інтелектуальне розміщення зон стояків, виходячи із планів поверху.

Програма зберігає черговість проходження стояків у межах окремих систем (CO, CC та H2O).

Ця функція є особливо придатною у разі великих проектів, оскільки вона значно скорочує час, необхідний для зміщення зон стояків.

 

Параметри функції упорядкування можуть бути модифіковані.

Перевірка даних та результатів розрахунку

Під час введення даних програма перевіряє їх правильність. Це дозволяє значно обмежити кількість помилок. Під час розрахунків програма виконує повний аналіз правильності даних. У результаті перевірки даних, що задає користувач, та результатів розрахунку програма видає список виявлених помилок, в якому знаходиться інформація про тип помилки та місце її появи. Багата діагностика помилок дозволяє проектувальнику оцінити якість виконаного проекту. Програма оснащена механізмом швидкого пошуку місця, де з'явилася помилка (автоматичний пошук таблиці, рядка, стовпця з помилковими даними, а також виділення помилки на розгорнутій плоскій схемі).

Результати розрахунку

Результати розрахунку надаються як у графічній, так і у формі таблиці. Формат виносок окремих елементів системи можна модифікувати (вибір значень, кольору, розміру шрифту, що відображаються, і т.д.).

Вміст таблиць можна змінювати (вибір стовпців і строк, що відображаються, вибір розміру шрифтів), а також можна його відсортувати за будь-яким параметром. Таблиці містять загальні та детальні результати розрахунку даного обладнання та ділянок, а також відомість матеріалів та фітингів.

На підсумкових малюнках відображаються виноски, що містять характерні дані для зазначеного обладнання. Виноски цілком редаговані. На них можна розміщувати всі результати, доступні для даного виду обладнання. Можливість збереження форматів виносок дозволяє швидко повернутися до вибраної форми опису малюнка. Результати розрахунку можуть бути виведені на друк або плотер. Користувач може вибрати масштаб малюнка, а також скористатися попереднім переглядом, щоб переглянути розгорнуту схему перед друком. Якщо малюнок не міститься на одному аркуші паперу, програма друкує схему кількома фрагментами, які потім можна склеїти в одне ціле. Завдяки цьому, використовуючи найпростіший принтер формату А4, можна отримати чималі малюнки. Програма також оснащена функцією збереження малюнків у форматах DXF або DWG. Малюнки з такими форматами можуть бути зввантажені, наприклад, у програму Auto CAD.

Таблиці з результатами розрахунку можуть бути виведені на друк, а також перенесені до інших програм, що працюють у середовищі Windows (напр., в електронні таблиці, редактор тексту тощо).

Проектування кількох систем в одному проекті

Програма дозволяє створювати різні інженерні системи в одному розрахунковому файлі

Системні вимоги

Програма працює в системах MS Windows (10, 11) 32- та 64-розрядні.

Мінімальні системні вимоги:

 • Процесор 1200 МГц,
 • Оперативна пам'ять 4 ГБ,
 • Кольоровий монітор з роздільною здатністю як мінімум 1024х768,
 • 2 ГБ вільної пам'яті на жорсткому диску,
 • Графічна карта з підтримкою OpenGL як мінімум версія 2.0:
  всі сучасні відеокарти мають відповідати мінімальним системним вимогам; 

Системні вимоги для 3D-редактора

Вимоги щодо роздільної здатності екрана (по вертикалі): 
- ммін. 768 пікс.,
- для зручної роботи достатньо – 900 пікс.,
- для великого комфорта – 1080 пікс.

 

Вимоги щодо налаштування системних шрифтів:
- Windows Vista, 7, 8 - шрифт "дрібний 100% (за замовчуванням)",
- Windows XP - шрифт «звичайний».

Відеокарта з підтримкою OpenGL:
- як мінімум версія 2.0, 
- Для комфортної роботи версія 3.3 і вище.